Laczhegyi Zoltán

Született: 1889. Sajókeresztúr

Katonai pályája:
Nagyszeben hadapródiskola
1910. zászlós a 68. közös gyalogezredben
1913. hadnagy a 101. közös gyalogezredben

Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Vaskorona Rend III. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal
Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Károly Csapatkereszt


Háború után:
Magyar Koronás Bronzérme
Vitézi Rend
ezredes
+1938. április 28. Budapest

A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

A békéscsabai 101. gyalogezrednek a kárpáti Gusina tetőn vívott harcaiban Laczhegyi Zoltán hadnagy, mint zászlóaljsegédtiszt 1915. április 5-én azzal szerzett kimagasló érdemeket, hogy kezdeményezőén magához ragadva a vezetést, példás elszántsággal végrehajtott beavatkozással helyreállította a válságosra fordult helyzet egyensúlyát. Orosz túlerők ugyanis áttörték a Gusina tetőn húzódó arcvonalat, amire Laczhegyi hadnagy a tartalékban volt I. zászlóalj századaival, saját kezdeményezéséből nyomban új védelmi vonalat teremtett és ebben megállította az oroszokat. Laczhegyi ezek után a III. zászlóalj 10. és 11. századát ellentámadásra utasította, a 12. századot pedig a zászlóaljparancsnok tiltakozása ellenére, személyesen vezette rohamra a betört oroszok oldala és háta ellen. Rendelkezéseivel, valamint saját személyes példájával így előre rántotta az egész arcvonalat és végeredményben visszafoglalta a veszendőbe ment tetőt. Az oroszok 200 halottat, kb. 400 sebesültet és 600 foglyot veszítettek. Laczhegyi hadnagy az elfoglalt magaslaton több orosz ellentámadást védett ki s így továbbra is biztosította fegyverténye eredményét.

Érdemességét a Rend 1918. október 2-án állapította meg


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.
Vitézi tettek gyűjteménye Bp. 1942.
Vitézek albuma Bp. 1939.

(c) hungarianarmedforces