József főherceg

Született: 1872. Alcsút

Katonai pályája:

1890. hadnagy az 1. gyalogezredben
1893. főhadnagy
1898. százados
1892. őrnagy
1903. alezredes az 1. huszárezred parancsnoka
1905 ezredes
1907. a 79. honvéd gyalogdandár parancsnoka
1908. vezérőrnagy
1911. a 31. gyaloghadosztály parancsnoka
1911. altábornagy
1914. lovassági tábornok a VII. hadtest parancsnoka
1916. vezérezredes
1918. tábornagy

Kitüntetései:
MTKRközépkeresztje
Katonai Érdemkereszt I. oszt. hadidíszítménnyel
Szent István Rend nagykeresztje

Lipót Rend nagykeresztje hadidíszítménnyel
Vöröskereszt Érdemcsillaga hadidíszítménnyel???

Katonai Érdemkereszt III. oszt.
Ezüst Katonai Érdemérem hadiszalagon
Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon
Károly Csapatkereszt


Háború után:

Vitézi Rend


+19
62. június 6. Rain bei Straubing

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rendbbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

Az olasz fronton, a háború első hónapjában József királyi herceg Karinthia határát védelmezte, majd a front legnehezebb, legfontosabb helyére, a doberdó-i fensík védelmére rendelték.
Itt az 1915. július 17. és 1916. október 12. között  megvívott 7 nagy csatában (a második csatától a nyolcadik csatáig bezáróan) öregbítette  hadvezéri hírnevét
A második Isonzo-csata (1915. július17.-augusztus 3.) diadalmas befejezése után megkapta a Lipót-rend nagykeresztjét.
A negyedik csata (1915. november 9.-december 15.) után felsőbb helyről parancsolták neki, hogy kiváló eredményű hadvezetéséért és a „harcokban tanúsított, minden oldalról elismert nagy következetességéért” a Mária Terézia Rendért folyamodjék.

A rend káptalanja méltónak tartotta erre a legnagyobb kitüntetésre „eredményes vezetéséért, mint a VII. hadtest parancsnoka a 2., 3., és 4. Isonzó-csatában a többszörös túlerővel rendelkező ellenséggel szemben. Több hadsereg győzelmes vezetéséért 1916 novemberétől 1917 augusztusáig és Csernovic visszafoglalásáért."

1917 augusztusában megkapta a MTKR középkeresztjét.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.  

(c) hungarianarmedforces