bulcsi Janky Kocsárd

Született: 1868. Déva

Katonai pályája:
Bécsújhely
1889. hadnagy az 1. huszárezredben
1914 ig?????
1914.  a 4. huszárezred parancsnoka

Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Vaskorona Rend II. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Lipót Rend lovagkereszt hadidíszítménnyel,kardokkal
Vaskorona Rend III. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal
Ezüst Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Károly Csapatkereszt
Jubileumi Érem a fegyveres erők számára
Katonai Jubileumi Kereszt


Háború után:
1925. lovassági tábornok
Magyar Érdemkereszt I.oszt.
Magyar Koronás Nagy Aranyérem
Magyar Koronás Ezüstérme
Magyar Koronás Btonzérme+elmaradt
Magyar Koronás Btonzérme
Vitézi Rend

+1954. október 20. Debrecen

 

 

 

 

A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

A luck-i csatában történt, hogy áttört 4. hadseregünknek, a Styr-folyó mögé visszament balszárnyán két hadtest közé az oroszok befurakodtak. A két hadtest között 6 km széles hézag keletkezett. Minthogy tartalék nem volt, Linsingen német tábornok az arcvonalnak tovább északra fekvő nyugodt részéről vonta el a 4. huszárezredet, valamint a 7-es huszárok néhány századát és Janky ezredesnek azt a parancsot adta, hogy huszárjaival és némi gyalogsággal töltse ki a hézagot. Janky a kapott feladatot nagyszerűen oldotta meg.

1916. június 18-án 1236 emberrel és 6 géppuskával vonult be a csatarendbe és itt 8 napon keresztül megállította, illetve meghiúsította az oroszok áttörési kísérleteit. Egyedül az első négy nap alatt 19 orosz támadást védett ki. Végül is az oroszok megelégelték a vérveszteséget és felhagytak a kísérletezéssel. A Styr mentén álló két hadtestünk így megtarthatta vonalait, ami a Stochow menti általános helyzetre is kiváló jelentőségű volt.

Érdemességét a Rend 1922. június 27-én állapította meg.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.
Vitézek albuma Bp. 1939.

(c) hungarianarmedforces