Horváth Imre

Született: 1866.

Katonai pályája:

Ludovika Akadémia
őrnagy a 11. honvéd gyalogezred zászlóalj parancsnoka

Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Vaskorona Rend II. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Lipót Rend lovagkeresztje hadidíszítménnyel, kardokkal
VaskoronaRend III. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal
Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Károly Csapatkereszt


Háború után:
altábornagy
Vitézi Rend


+19
36. június 1. Budapest


A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

1916. június 4-én indította meg az osztrák-magyar arcvonal ellen Brussilov orosz tábornok négy hadserege azt a nagysikerű támadását
A hullámzó harcban a Strypa keleti partján védekező kassai hadosztály ugyan visszaszorult a nyugati partra, de innen napokon át nem tágított. A küzdelem itt június 15-én érte el tetőpontját.  Ezen a napon déltájban az oroszok visszavert támadásuk után óriási veszteséggel özönlöttek vissza a Strypa völgyébe.
Úgy látszott, hogy győzelmünk végleges
A délben kivívott győzelem után, 18 óra tájban váratlanul rosszra fordult a hadihelyzet. Újabb orosz tömegek, gyalogság és lovasság rohanták meg a teljesen kimerült védőcsapatot. Vakrémület keletkezett. Az eddig hősiesen harcoló csapatok elhagyták az állást és rendetlenül hátráltak meg.
Azt a parancsot kapta Horváth alezredes, hogy az ellentámadást szakítsa félbe és iparkodjék Gnilówódy község mögött  a visszaözönlőket feltartóztatni, gyülekeztetni és az oroszokat előnyomulásukban megállítani.
Nem volt könnyű dolga Horváth alezredesnek, mikor a megriadt csapatban újra lelket kellett öntenie.
Horváth alezredes párszáz lépéssel túlhaladt Gnilovódyn, hogy megelőzze a hátrálókat. Ekkor pillantott ott meg egy huszárkapitányt néhány huszárral. Ezek még nem vesztették el fejüket.  Arra a gondolatra jött, hogy a huszárok segítségével már itt megállítja a menekülőket és iparkodik azokból valamilyen csapatot alakítani. Olyant, aki vezényszóra hallgat.
Így is tett. Rövidesen sikerült neki párszáz embert –vegyesen mindenféle ezredből- összeszedni és ezekből három gyenge századot összeállítani.
Mikor Horváth alezredes ezt a kis csapatot a csatatéren megalakította, már nem folytatta a visszavonulást, hanem arra szánta el magát, hogy megismétli a nem sikerült ellentámadást és visszaszerzi Gnilowódy községet. Ezt a tervét végre is hajtotta. Lendületes ellentámadásra vezette azokat a harcosokat, akiknek röviddel ezelőtt a menekülés volt egyetlen gondolatuk.  Az ellentámadás sikerült. 21 órára Gnilowody a honvédek kezében volt.
Így virradt fel a június 16-a. Horváth reggel 7 óráig kitartott Gnilowódy-nál és ezután sem vonult vissza, hanem a zászlóaljat a harmadik ellentámadásra vezette. Az éj folyamán ugyanis német csapatok jöttek a kassai honvédhadosztály segítségére. A honvédek és a németek aztán igen nehéz harcban előredolgozták magukat. Horváth állásának magasságába.

A csatarend erre helyreállt, ami egyedül Horváth alezredes elszántságának volt köszönhető.
Ő teremtette meg az alapot is június 15-én arra, hogy az Arz hadteste június 16-án újból elfoglalhatta azokat az állásokat, amelyekben az oroszok későbbi támadásait is visszautasíthatta.

Érdemességét a Rend 1921. október 12-én állapította meg.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.

(c) hungarianarmedforces