San Martino del carsoi Heim Géza

 

Született: 1890. Nagyszentmiklós

Katonai pályája:
Ludovika Akadémia
1909. hadnagy a 86. közös gyalogezredben
főhadnagy a 46. közös gyalogezredben

Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Vaskorona Rend III. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Katonai Érdemkereszt III.oszt. hadidíszítménnyel,kardokkal
Ezüst Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal 2x
Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Károly Csapatkereszt
Sebesültek Érme 1 sávval
1912-1913. Mozgósítási Kereszt


Háború után:

1925. őrnagy a m.kir. 9. honv. gyalogezrednél
Magyar Koronás Bronzérme
Vitézi Rend
Magyar Érdemrend középkeresztje
Magyar Érdemrend tisztikeresztje
.

ezredes
1940. tábornok
+1942. március 3. Budapest


A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

A doberdói fennsíkon San Martino község elött a 46. gyalogezred állásai 20-40 méterre voltak az olasz állásoktól. Heim főhadnagy 1916. április 14-én a földalatti neszből vette észre, hogy az olaszok aknát építenek állásaink alá. Százada három nappal később megkezdte az ellenakna építését, amelynek az olasz akna alatt kellett haladni.  Két nap múlva  a 22 méter hosszú aknával már túljutottak, az olasz akadályokon és az olasz állás alá értek.
Az elöljáró hadosztályparancsnokság erre elrendelte az aknának robbantószerrel való megtöltését és felgyújtását. Május 7-én kapta meg Heim főhadnagy az értesítést, hogy az éjjel az árkászok felrobbantják az aknát.
Maga Heim azt a parancsot kapta, hogy  a robbantás után  az olasz állásban keletkezendő tölcsérbe századával törjön előre és azt addig tartsa, míg a bizonyára megrongálódó saját állásainkat rendbe nem hozták. A május 8-ára hajló éjjel 3 órakor megtörtént az aknában elhelyezett 9 mázsányi ekrazit felrobbantása.
A rohamhoz készenlétbe helyezkedett Heim főhadnagy végrehajtotta az olasz állásba való betörést, és a keletkezett tölcsért megszállta. Alighogy kivirradt, az olaszok felismerték a helyzetet. Elölről és két oldalról a leghevesebb tűz alá vették Heim csapatát. Heim ekkor megkapta a parancsot az állás feladására. Am erre Heim nem volt hajlandó. Életveszélyes, de e mellett kitűnő megfigyelőállást talált az olasz vonalban. Délután még kétszer kapott parancsot a. visszavonulásra, de mindkét ízben jelentette, hogy ezt nem. teheti, mert nagy előnyről kellene lemondania. Az itt parancsnokló József kir. herceg is kívánta, hogy Heim hagyja el az állást, de ez nem engedelmeskedett. A királyi herceg erre kiment a helyszínre és ott arról győződött meg, hogy helyesen cselekedett Heim Géza főhadnagy, mikor elfoglalta és megtartotta, a tölcsért, mert ha oda az ellenség fészkelődik be, úgy állásaink tarthatatlanokká váltak volna, míg így az olasz vonalakat mi oldalazhattuk. Heim főhadnagy május 9-én súlyosan megsebesült, de a tölcsér a miénk maradt.  

Érdemességét a Rend 1917. augusztus 17-én állapította meg.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.
HM HIM Levéltára Cs. és kir. 46. gyalogezred iratai 3462. doboz
Ajtay : A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története I-II Szeged 1933.  

(c) hungarianarmedforces