gyarmati és magyarcsékei Dáni Balázs

Született: Pest 1864.

Katonai pályája:
Bécsújhely
1885. hadnagy a 24. vadászzászlóaljnál
1891 főhadnagy a vezérkarnál

1909. ezredes
1911. 32. közös gyalogezred parancsnoka
1914. vezérőrnagy a 62. közös gyalogdandár parancsnoka
1915. 7.hadosztály parancsnoka
1917. 39. honvédhadosztály parancsnoka
1917. altábornagy

Kitüntetései:
MTKR lovagkeresztje
Vaskorona Rend II.oszt.
Katonai Érdemkereszt II.oszt. hadidíszítménnyel
Lipót Rend lovagkeresztje
Vaskorona Rend III. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
???


Háború után:

1921. gyalogsági tábornok


+1944. január 21. Budapest

A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

Dáni vezérőrnagy azt a parancsot kapta, hogy 1914. augusztus 12-én a kaposvári ezreddel (4 zászlóalj) a Száván keljen át és Sabác-ot szállja meg.
A kaposvári 44-esek hosszú fárasztó menet után az augusztus 12-ére hajló éjfélkora Sabác-tól ötórai járásra északra fekvő Klenak községbe (a Száva mentén), a Dáni vezérőrnagy által kiszemelt áthajózási helyre értek. Az áthajózás – egyszerre két századdal, mert csak ennyi ponton állt rendelkezésére – a tábornok tervei szerint hajnali 3 órakor kezdődött. Mikor a pontonok a folyó közepére értek, az éber szerbek igen heves tüzelésbe fogtak. Mindegy másfél szakasz mégis elérte a szerb partot és ott rajvonalba fejlődött, de a többi hat és fél szakasz, az első harc izgalmainak hatása alatti is, visszafordult.
A tábornok ekkor fegyverrel a kezében teremtett rendet.
Az áthajózás ezután már simán ment. Reggel 6 órára az egész ezred, aránylag csekély veszteséggel, a túlsó parton volt. A szerbek meghátrálták.
Augusztus 14-én délelőtt Dáni vezér őrnagy újabb parancsra felváltatta zászlóaljait, de nem vonult el Sabác-ról a Száva északi partjára, mert érezte, hogy még szükség lesz reá.
Valóban 10 órakor megindult a harmadik szerb támadás. Az elől levő menetzászlóaljak rövidesen nehéz helyzetbe kerültek. Dáni ekkor a maga öt zászlóalját ellentámadásra vezette. Ennek fényes sikere lett. Ahogyan hivatalos történelmünk mondja: „Dáni csoportja a szerb támadást a város déli és délkeleti szegélyén minden csapatának harcbavetésével nemcsak hogy megállította, hanem a 44. ezrednek a pricinovic-i –misar-i út mentén végrehajtott ellentámadásával a szerbeket a két említett helység szegélyéig vetette vissza.”
A győzelem már teljes volt, mikor 16 óra 30 perc tájban Dáni vezérőrnagy szerb puskalövéstől a csípőjén megsebesült és a parancsnokságot a 44-esek ezredesének volt kénytelen átadni.

A Mária Terézia Rend káptalanjának ítélete szerint Dáni vezérőrnagy „nemcsak személyes kíváló vitézséggel tűnt ki, hanem dandárját oly eredményesen is tudta vezetni, hogy a válságossá vált helyzetet kedvezőre fordította.”

Érdemességét a Rend 1918. augusztus 17-én állapította meg


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.

(c) hungarianarmedforces