báró Cumin Artúr

Született: 1889. Filefalva

Katonai pályája:
1910. egyévi önkéntes
1915. tartalékos hadnagy

Kitüntetései:

MTKR lovagkeresztje
Vaskorona Rend III. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Ezüst Vitézségi Érem II.oszt.
Károly Csapatkereszt
Sebesültek Érme egy sávval


Háború után:

Magyar Érdemrend lovagkeresztje
ezredes

+ 1952.

A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:

Miután az oroszok 1916. nyarán az osztrák-magyar arcvonal balszárnyát József Ferdinánd kir. herceg hadseregét és jobbszárnyát Pflanzer-Baltin hadseregét veszteségteljes hátrálásra késztették, az arcvonal közepét vették sorra.
Itt a középen volt többek kőzött a 67. gyalogezred amely Böhm-Ermolli vezérezredes hadseregében, a kelet­galíciai Zarków községtől északra megépített állásaiban védelmezte Lemberg-et. Az ezred sokáig kivédte az orosz rohamokat, azonban 1916. szeptember 30-án az orosz támadás majdnem célt ért. Ezen a napon az oroszok az ezred állásait pergőtűzzel árasztották el, majd megismételt rohamaikkal az ezred balszárnyát (a III. zászlóaljat) és közepét (a II. zászlóaljat) teljesen áttörték.
A jobbszárnyon levő I. zászlóalj állásait a támadás ugyan nem érintette, minthogy azonban baloldala az áttörés következtében fedetlenné vált, hátrálása annál is inkább csak időkérdésnek volt tekint­hető, mert az áttörő orosz csapatok már a zászlóalj oldala és háta felé kezdtek kiterjeszkedni.
A zászlóalj balszárnyán levő 4. század parancsnoka volt Cumin tartalékos hadnagy. Cumin teljesen átérezte a helyzet válságos voltát. Látta, hogy az állás nem tartható sokáig. Mégis elhatározta, hogy az állás feladását késleltetni fogja, amíg csak lehet. Első teendő tehát az állásban ütött rés kiszélesítésének megakadályozása. Százada baloldalán egy árok húzódott,amely derékszögben ment az állástói hátrafelé. Úgy gondolta Cumin, hogy ha megvédi az árkot, időt nyer a felsőbb vezetés számára a válságos helyzetből való kibontakozásra. Az árokba vezette tehát -- felsőbb parancs nélkül -- századát. Habár az oroszok a század új állásának oldalában is felbukkantak, Cumin mégis 18 órán át kivédte az orosz támadást. Ez az idő elegendő volt arra, hogy 1. német hadosztály Zarków-ra megérkezzék, Cumin állásai által fedezve, harcra fejlődjék és sikeres ellentámadást is hajtson végre. Az oroszok az ellentámadás hatása alatt visszavonultak.

Érdemességét a Rend 1917. augusztus 17-én állapította meg.


180. Promocio 1917. augusztus 17.


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.
http://www.austro-hungarian-arme.co.uk/mmto180.html  

(c) hungarianarmedforces