straussenburgi Arz Artur

 

Született: 1857. Nagyszeben

Katonai pályája:

1876. egyévi önkéntes
1878. hadnagy
1885. főhadnagy
1887. százados
1896. őrnagy
1902. ezredes

1908. vezérőrnagy, a 61. gyalogdandár parancsnoka
1912. altábornagy, a 15. gyaloghadosztály parancsnoka
1916. az 1. hadsereg parancsnoka
1917. vezérkari főnök
1918. vezérezredes

Kitüntetései:
MTKR középkeresztje
Lipót Rend nagykeresztje

Vaskorona Rend I. osztálya
Nagy Katonai Érdemérem

Katonai Érdemkereszt II. oszt. hadidíszítménnyel, kardokkal
Katonai Érdemkereszt III. oszt.
Ezüst Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal
Jubileumi Emlékérem a fegyveres erők számára
Katonai Jubileumi Kereszt


Háború után:

+ 1935. június 1. Budapest


A Rendbe való felvétel alapját képező fegyverténye:
 

1914 szeptember elején kinevezték a kassa-i hadtest parancsnokává, melynek élén  Arz közel két éven át sok szép győzelmet aratott.

Résztvett a nagy lemberg-i csatában (szeptember). Becsülettel megállta helyét a San mentén vívott hosszú csatában (október). Derekasan verekedett a krakkó-i csatában (november).Döntő szerepe volt a nevezetes limanova-i győzelem kivívásában (december).

1915 májusában, a  gorlice-i csatában a Mackensen hadseregéhez tartozó Arz-hadtest (egy honvéd és egy osztrák hadosztály) Gorlice közelében törte át az orosz frontot, mikor az orosz állás kulcspontját, a Pustiki-hegyet rohammal foglalta el.
A győzelmek sorozatát Brest-Litowsk várának rohammal történt bevétele  koronázta meg.
 A hadtest dicsőségesen vett részt a beszarábiai – újévi – győzelmes csatában is. Arz nagyszerű hadtestparancsnoknak bizonyult.

1916 augusztus közepén Arz, hadseregparancsnokká való kinevezés mellett, azt a nehéz feladatot kapta, hogy Erdélyt a német segítség beérkezéséig a lehetőséghez képest védelmezze meg. Minthogy a román támadás bekövetkezésekor a románok tízszeres túlerőben voltak, Arz csak arra szorítkozhatott, hogy a román betörést addig késleltesse, míg az Erdélybe irányított német és osztrák-magyar hadak fel nem vonulnak.  Az erősítések beérkezése után Arz hadserege is támadásba ment át és kiverte a románokat Erdély keleti határán át az országból.

Ennyi siker után   a Mária Terézia Rend káptalanja 1917. augusztus 17-én  Arz tábornokot a rend középkeresztjével díszítette fel az alábbi indoklással:

"1914. decemberben a limanova –lapanow-i csatában, 1915. májustól augusztusig a gorlice-i áttörésnél és Brest-Litowsk elfoglalásánál mint a VI. hadtest parancsnoka győzelmes vezetésért, továbbá 1916 őszén a Románia ellen vívott hadjáratban mint hadseregparancsnok többszörös túlerővel szemben eredményes és győzelmes vezetésért. "

 


Forrás: Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Bardolf Carl von: Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944.  

(c) hungarianarmedforces