FORRÁSOK

Külön köszönet azoknak a hozzátartozóknak, rokonoknak akik
a honlapokon szereplő alábbi személyek adataihoz anyagot küldtek:

Borbáth Lajos 24. hv.gy.e.
Fekete Imre 101. k.gy.e.
Metz Rezső tábornok
Tanka Kálmán 101. k.gy.e.
Csoór Dezső 30. hv.gy.e.
Bokor János 83. k.gy.e.
Kovács János 44.k.gy.e.
dr. Orbán Ferenc 30.hv.gy.e.
Gyürk István 69.k.gy.e.

Továbbá:
Bálint Ferenc
Gömöry Árpád
Miklós Tamás
adatközlőknek.

 

Bardolf Carl von:.  Der Militär Maria Theresien Orden Wien 1944..
Felszeghy...: Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
Lévai J.: Éhség árulás Przemysl Bp. 1933.
  A magyar nemzet aranykönyve Bp. 1921.
  Magyar vitézi tettek gyűjteménye I Bp. 1939.
  Magyar vitézi tettek gyűjteménye II. Bp. 1942.
  Az ezeréves határok védelmében : 1914–1918 Bp. 1934.
     
  Vitézek albuma Bp. 1939.
Kurtz - Kristófy : A Cs. és Kir.  44. Gyalogezred és a Cs. és Kir. 105. Gyalogezred története.   Bp. 1937
Makkay : A cs. és kir. 101. gyalogezred története Békéscsaba 1928.
Nónay : A volt m. kir. szegedi 5. honvéd gyalogezred a világháborúban Bp. 1931.
Légrády : A volt M. Kir. pécsi 19. honvéd gyalogezred és alakulatainak története Pécs 1938.
Doromby : Volt Cs. és Kir. 83-as és 106-os gyalogezredek története és emlékkönyve. Bp. 1934.
Ajtay Endre A negyvenhatosok fegyverben 1914-1918 Bp. 1933.
Ajtay : A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története I-II  Szeged 1933.
Bíró ...: A volt m.kir. brassói 24. honvéd gyalogezred .... története Székelyudvarhely 1944.
     
     
  A cs. és kir. 34. magyar gyalogezred története Bp. 1937.
  A cs. és kir. 23. gyalogezred Hadi Albuma Bp. 1916.
Feszeghy-Reé : A magyar tüzér Bp. 1938.
Ajtay-Csapody : A magyar gyalogság  
Alapi : Huszárok a magyar történelem sodrában Bp. 1992.
Kiss S. : Emlékeim Kiss János altábornagyról Bp. 1979
Hegedűs : A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma Bp. 1940
Gombos : Vitézek a világháborúban Győr 1930.
     
     
     
HIM Levéltára   Cs. és kir. 46. gyalogezred iratai 3462. doboz  
  http://nagyhaboru.blog.hu
  http://magyarhonved.blogspot.hu/
  http://www.austro-hungarian-arme.co.uk/  
  http://www.smmlerecke.at  
  http://www.erdemrendek-kituntetesek.hu/  
  http://www.panoramio.com/photo/3450058  

Észrevételeit,  kiegészítéseit  köszönettel  várjuk: