ebenforsti Tesar Frigyes
főhadnagy
 

1914. szeptember 11-én, a Horbacze-nél október 14-én pedig Chyrow-nál (Laszki Murowane) vívott harcban mint főhadnagy és a 23. gyalogezred 5. géppuskás osztagának parancsnoka vett részt.

1914. szeptember 11-én az ezred III. és IV. zászlóalja a Szcerek patak átlépése után, mint hadosztálytartalék állott a vasútvonaltól keletre, Czerkasy vasútállomásnál, a 32. gyalog-hadosztálytól kikülönítve.
A III. zászlóaljat innen a Horbacze melletti erdősaroknál lévő rajvonalunk megerősítésére rendelték. A zászlóaljnak parancs szerint keleti irányban kellett haladnia, óriási ellenséges tűzben súlyos veszteséggel nyomult elő a zászlóalj Dornfeld helység közelében, Tesar főhadnagy parancs ellenére megváltoztatta a menetirányt. Kelet felé ugyanis csapatokat talált, bal felöl azonban egy üres hézag volt. Mivel az ellenségről semmi biztos hír nem érkezett és felderítés útján sem lehetett semmit sem megállapítani,
Tesar főhadnagy parancsára az üres hézagot szállta meg a zászlóalj. Itt Tesar főhadnagy az egész védőszakasz parancsnokságát átvette. Alig, hogy a zászlóalj helyét elfoglalta az állásokkal szemközt levő hegyhát mögött sűrű ellenséges rajvonal jelent meg. Tesar főhadnagy erre géppuskáinak tüzét nyomban az ellenségre zúdította. Szabad szemmel is látható volt, hogy ritkulnak meg az ellenség sűrű sorai. Az egész védőszakasz állandó tüzérségi tűz alatt állott. A gránátok a géppuskákhoz mind közelebb csapódtak be. Tesar főhadnagy ezért állásait előbbre tolta és onnan folytatta az irgalmatlan tüzelést. Kiváló tűzvezetésével meg is akadályozta, hogy az ellenséges tömeg a hegyhátat átlépje.

Tesar Frigyes főhadnagy öntevékeny, határozott magatartásával megakadályozta, hogy az oroszok a 63. és 64. gyalogdandár között tátongó hézagba benyomuljanak. A két dandár csapatait egymástól elnyomják és a belső szárnyról fenyegessék. Lehetővé tette ezzel, hogy a 38. honvéd gyaloghadosztály csapatai a 32. gyalog-hadosztállyal együtt az oroszokat dicsőségesen visszaverjék és a csapataink további előnyomulásét biztosítsák.
1914. október 10-étől kezdve a 23. gyalogezred Laszki-Murowane községtől keletre volt állásban. A III. zászlóalj, mint tartalék a községben táborozott. A folytonos harcokban erősen megfogyatkozott ezred, aránylag igen nagy arcvonalrészt tartott megszállva.
1914. október 14-én az oroszok igen nagy erővel támadták meg az ezred egész arcvonalát. A sokszoros túlerő nyomása az állások kulcspontja a község északi kijáratánál levő kastély ellen irányult. Az ellenségnek sikerült is a legveszélyesebb ponton áttörni védőállásainkat. Az ott levő népfelkelő századok elkeseredett közelharc után fogságba kerültek.
Tesar főhadnagy ekkor a legnagyobb ellenséges tűzben parancs nélkül tört előre embereivel az első rajvonalba. Géppuskáinak kiválóan irányított tüzét az oroszok oldalába zúdította. Bátor magatartásával az ellenséget előbb megállította, majd vad futásra kényszerítette.
Tesar főhadnagy parancs nélkül végrehajtott vitéz magatartáséval mentette meg az igen válságos helyzetet. Ezzel nemcsak a Laszki Murowane-i arcvonalat szabadította fel, hanem az egyetlen vasúti csomópont Chyrow, hadseregünknek egyetlen élelmezési vonala is birtokunkban maradt.

Forrás:
Vitézek albuma Bp. 1939.
 

 

 

 


(c) hungarianarmedforces