Tarnóy Tibold Győző
főhadnagy
 

1916. július 29-én mint főhadnagy és a 7. tábori ágyúsezred ütegparancsnoka, a Stochod hajlatban Korsinytól északra vívott ütközetben kiválóan vitéz magatartást tanúsított.
E napon az oroszok nagyarányú támadást intéztek arcvonalunk ellen. A sokszoros túlerőben levő ellenséget gyalogságunk hősi, önfeláldozó küzdelme ellenére sem volt képes feltartóztatni. A folytonos erősítésekkel dolgozó ellenség ismételt támadásával végül áttörte vonalainkat s tüzérségünk állásai felé közeledett. Ütegeinket erre eredeti helyükről hátrább vonták.
A 7. tábori ágyúsezred 2. ütegének parancsnoka: Tarnóy Tibold főhadnagy ütegével parancs ellenére kitartott helyén.
Az orosz gyalogság több irányból, részben hátulról is megtámadta az üteget és irtózatos géppuska- és puskatüzet zúdított rá. Tarnóy főhadnagy lövegeivel minden irányban felvette a harcot. Nemcsak saját ágyúival tüzelt, hanem egy lőszer és lovak nélkül magára hagyott osztrák ágyúval is. Szerencsére lövedékkel bőven elvolt látva, úgyhogy lőszerhiánytól nem kellett tartania.
A legerősebb támadások az ütegállások közelében elterülő sűrű erdő felől érték az üteget. Innen az oroszok, óriási veszteségeik ellenére is, egymásután kísérelték meg rohamaikat. Ágyúink azonban fokozódó iramban osztották a pokoli tüzet s minden előretörési kísérletük vérbe fúlt. Az irtózatos tüzeléstől az ágyúk csövei teljesen áttüzesedtek s már-már leszakadásuktól is tartani kellett.
Több órai tüzeléssel sikerüli az oroszok támadó-kedvét végleg lecsillapítani. Tarnóy főhadnagy ekkor négy ágyújának tüzét beszüntette. Ütegét előbb két, majd három állásba húzta szét és így fokozatosan kivonta a harcból. A lövegek fogatolása azonban igen nagy gondot okozott, mert a szörnyű géppuskatűzben nagyon sok ló elpusztult vagy harcképtelen lett. A visszavonuló üteg mégis magával vitte összes lövegét és minden anyagát. Magával vitte azonkívül sebesültjeit, köztük néhány sebesült gyalogost is. Az üteg a legnagyobb rendben vonult be ezredéhez, hol már mindenki elveszettnek hitte.

Forrás:
Vitézek albuma Bp. 1939.
 

 

 

 

 


(c) hungarianarmedforces