kulisteini Tabajdy Kálmán
vezérőrnagy
 

Mint vezérőrnagy 1914. szeptember 13-15-ig a Gucevo hegyháton (Szerbia) vívott harcokban a 79. honvéd gyalogdandárt, mint annak parancsnoka, kiváló vitézséggel vezette győzelemre.
1915. szeptember 12-én a 79. honvéd gyalogdandár mint hadtesttartalék Suljenkán-nál átlépett a Drinán. Csukow közelében azt a parancsot kapta, hogy a Kuliste magaslatot foglalja el. A hirtelen lezúduló óriási zápor miatt azonban a dandárnak Csukow-on meg kellett állnia és csak reggel felé vonulhatott tovább.
Másnap, az erdős roppant nehéz területen küzdő osztagok, csakhamar összekeveredtek. Az ellenség csak lépésről lépésre hátrált és minden eszközt felhasznált, hogy a dandárt feltartóztassa. A legelkeseredettebb harc a hegygerinc végén folyt le. Csapataink itt az esthomályban bukkantak az ellenségre. A szerbek bombákat vetettek és a fákról lőtték katonáinkat. Irtózatos puskaropogás és harcizaj keletkezett. Hős csapataink ellenállhatatlan rohammal verték vissza az ellenséget, mire a szerbek a Gucevo főgerincére vonultak vissza, E napon csak az óriási zápor és a teljes sötétség vetett végett az elkeseredett küzdelemnek.
A helyzet irtózatos volt. A sok sebesült az arcvonal mögött egyetlen úton torlódott össze s a földön feküdt. Az ellenség is igen sok halott katonát és komitácsit hagyott hátra. Egész éjjel zuhogott az eső.
Reggel rendezték a csapatokat. A sebesültek visszaszállítását biztosították a komitácsik ellen. Ezután folytatódott az elkeseredett küzdelem. A dandár legelői küzdő részei óriási ellenséges ágyútűzben rohantak a szerbekre s utolsó állásaikból is kiverték őket.
Szeptember 15-én a 79. honvéd gyalogdandár összes csapatai megszállták a Kuliste-i magaslatot. A szerbek folytonosan ismételt támadásai pedig mind összeomlottak a Tabajdy vezérőrnagy parancsnoksága alatt küzdő hős honvédek megingathatatlan ércfalán.

Forrás:
Vitézek albuma Bp. 1939.
 

 

 

 

 


(c) hungarianarmedforces