Szinte Gábor
százados
 

1915. április 22-én az Oblasce magaslatért vívott harcokban, mint a 23. honvéd gyalogezred századosa vett részt.
A 38. honvéd hadosztály támadást intézett  Galíciában az Uzsok-i szorostól keletre a Hnyla és Stryj folyók között elterülő Oblasce magaslat visszahódítására. A magaslatot az oroszok hatalmas erővel tartották megszállva és nagy tüzérségükkel az egész környéket uralták.
A támadás első hullámát a német birodalmi 'Lehr' ezred, a második hullámát pedig Hauser ezredes csoportja képezte.
Szinte Gábor századost századával a második hullám jobbszárnyán mint tartalékot osztották be. A hadosztály előnyomulása hajnali három óra tájban indult meg. Midőn megvirradt, az ellenséges tüzérség és gyalogság oly hatalmas tűzzel fogadta a támadókat, hogy az első hullámbeli német ezred megállott. Ezzel az utána nyomuló második hullámot is feltartóztatta, így a hadosztály további előnyomulása megakadt.
Szinte Gábor százados a támadás megakadása után századával saját elhatározásából az igen nehéz terepen előrenyomult. Az erős ellenséges tűzben elérte az első támadó hullám vonalát. Itt két porosz és egy honvéd századot talált teljes zűrzavarban összekavarodva.
Mint rangidős tiszt e három század felett is átvette a parancsnokságot. Az így alakult zászlóaljjal az ellenség heves tüzelése ellenére folytatta az előnyomulást, az Oblasce magaslaton levő ellenséges állások előtt elhúzódó drótakadályokig. Ezeket részben saját tüzérségünk rongálta meg, részben pedig zászlóaljával ő maga vágatta át annyira, hogy áthaladhatott rajta.
Midőn a drótakadályokon áthaladt és az ellenség állását megpillantotta, rohamot kezdett. Zászlóalját személyesen vezette a heves tűzben előre, mire ez ellenség állásából kiugrált és vad menekülésbe kezdett.
Szinte Gábor százados jobbkarját, ahogy a rohamot vezetve legelöl szaladt, az ellenséges állástól kb. 20 lépésnyire, roncsoló lövés érte. Sebesülése következtében azt később tőből amputálni is kellett.
Ekkor zászlóalját megállította. A sebesültvivő járőrrel bekötöztette magát, a zászlóalj parancsnokságot első századparancsnokának adta át. Zászlóalját még az elfoglalt állás feltétlen megtartására buzdította s ezután hordágyon elszállították.
A 38. hadosztály támadásának megakadása után, zászlóaljával egyes egyedül Szinte Gábor százados folytatta tovább a támadást. Senki sem követte s a magaslatra is csak ő jutott fel zászlóaljával. A megakadt támadást ezzel súlyos sebesülése ellenére győzelemre vitte.

Forrás:
Vitézek albuma Bp. 1939.
 

 

 

 


(c) hungarianarmedforces