szinói Szilnay Béla
százados
 

1918. október 27-én és 28-án, mint 30. honvéd gyalogezredbelí százados és a 64. gyaloghadosztály rohamzászlóaljának parancsnoka a Píave-nél (Roncadelle-Martinuzzi) harcolt.
A rohamzászlóaljnak Roncadelle-n és az ettől nyugatra levő Negrisia folyón keresztül a Piave-ig kellett előnyomulnia. Az olasz nehéz tüzérség Roncadelle előterepét igen heves tűz alatt tartotta. Szinay százados zászlóalja élére állt és az irtózatos zárótűzön átvezette azt. Célszerűen és bátran vezetett rohamával Roncadelle-t visszafoglalta. Ezután Roncadelle és Negrisia, majd a Negrisia és Piave között levő területet is megtisztította az ellenségtől. A 64. hadosztály, melyet az olaszok a Piave-tól elszorítottak, déli szárnyát és közepét a Píave-ig most már újból előretolhatta és az ellenséget oldalában fenyegethette. A rohamzászlóalj pedig gátat vetett az ellenség északról dél felé szándékolt előnyomulásának. Midőn azután az olaszok újból támadtak és a zászlóalj részeit bekerítették, azok merészen átvágták magukat. A sokszoros túlerejű ellenség előnyomulása elől a zászlóalj minden talpalatnyi teret soká tartott s csak lépésről lépésre vonult vissza.
Az Ormelle-Roncadelle vonaltól keletre levő térbe való megparancsolt visszavonulás után, a védelemre kijelölt körletben, a nagy veszteségek, az ellenség nehéz tüze által okozott erkölcsi megrendülés és a négynapi heves harc viszontagságai ellenére is szilárdan kitartott.
A rohamzászlóalj több napi sikeres harca tette lehetővé, hogy a 64. hadosztály is kitarthatott, de lehetővé vált az is, hogy az Isonzó hadsereg visszavonulását október 30-án a Piave-tól nemcsak zavartalanul hajthatta végre, hanem hogy az anyagok is hiánytalanul elszállíthatok voltak.
 

Forrás:
Vitézek albuma Bp. 1939.
 

 

 

 


(c) hungarianarmedforces