Székely (Schin) György

Cs. és kir. 85. gye.

A 85-ösök „Manilává" című tábori újságában az alábbiak szerint írják le Schin György vitézségét:
"Végre reggel 7 óra 38 perckor merész szökelléssel előre tör a rohamcsapat Schin György  és Friedrich zászlós vezetésével. A többi utánuk, mint a felbolygatott darázsraj, de szép rendben, rohamhullámokban. Az ellenséges drótakadályon,  mely épen maradt a tüzérségi tűz ellenére is, a rohamozók széles rést robbantanak, ezen keresztül özönlenek s azután betörnek az olasz támaszpontba. Felgöngyölítik jobbra és balra is. Mint az automaták, úgy dolgoznak a derék fiúk. A géppuskák végigsöprik az árkok tetejét, itt ugyan senki sem meri a fejét kidugni, az ellenséges gránát- és aknavetők egymásután némulnak el, majd a „rohamísták" kézitusában megadásra kényszerítik a még ellenálló  olaszokat.  Már jókora fogolycsoport rohan  halálsápadt arccal vissza a kiinduló állások felé. S a mieink tovább törnek előre. Azonban alig kevéssel az indulás után borzalmas erejű zárótüzet bocsát az ellenség a saját árkaikon innen és túl fekvő területre. Schin zászlós már az induláskor megsebesült, de azért vitézül tovább vezeti csapatát, Alig telt el 8 perc, az ellenséges Cad'Anna támasztópont már a mi kezünkben volt. "

Az a fontos támpont, amelyet Schin  oly  csodálatos hősiességgel elfoglalt, csak egyik lépcsőfoka volt azoknak az elszánt harcoknak, melyeken át a támadás legnehezebb pontjára a Col Moschinra vezetett. Kemény munkába és sok véráldozatba került, míg lépésről-lépésre haladva, gyilkos tusákban elfoglalták a derekasan küzdő 85-ösök az olaszok állásait.

Az itt lefolyt harcok elkeseredettségére vall, hogy az ezred rohamhullámai órákig tartó heves harcok árán csak 6 km mélységbe tudtak előrenyomulni s az ezred létszáma az ádáz küzdelmekben 300 főre csökkent. A további előrenyomulást nagy véráldozatok árán kivívott eredményt azonban veszélyeztette az a körülmény, hogy csapataink lőszerkészlete fogyóban volt. Az utánpótlás pedig az olaszok pergőtüzében lehetetlennek bizonyult. Az ellenséges  ellenlökésekkel szemben védekezésre kellett tehát gondolni, azért az ezred a Col Moschin magaslaton lévő, védekezésre alkalmas elhagyott olasz állásokba vette vissza harcvonalát.


 

Forrás: A magyar nemzet aranykönyve Bp.1921
Unokájának szíves adatközlése.