Szentendrey (Schrattner) Ágoston
százados
 

1916. január 4-én a Rarancze-Toporoutz-nál vívott ütközetben mint százados vett részt.
Mint a 26. honvéd gyalogezred zászlóaljparancsnoka öntevékeny vitéz magatartásával tűnt ki.
A Rarancze-Toporoutz-nál dúló rendkívül súlyos harcokat zászlóaljával, Rarancze közelében az úgynevezett "Haláldombon" küzdötte végig.
Január 4-én az oroszok irtózatos erővel támadták meg arcvonalunkat. A szörnyű tüzérségi, géppuska és gyalogsági tűz ereje és az elszenvedett igen nagy veszteség megtörte hősiesen küzdő csapatainkat. Az ellenség mélyen behatolt állásainkba. Szentendrei Ágoston ekkor öntevékenyen, egy idegen század élére állt. Az átélt borzalmáktól megrendült katonák a hős százados példáján felbuzdultak és öldöklő kézitusában verték ki az oroszokat állásainkból.

Forrás:
Vitézek albuma Bp. 1939.

 

 

 


(c) hungarianarmedforces