Sebestyén (Stoisich) Béla

százados
 

A 27. hadosztály tisztjei közül kiemelkedően vitéz magatartásával tűnt ki 1918. június 15-én Sebestyén Béla, volt máramaroszigeti 85. gyalogezredbeli százados, aki egy nagyobb géppuskás csoportnak volt a parancsnoka.
A magaslatokon kiépített támpontok ellen támadó csapatainkat, géppuskái kiválóan hatásos és kimagasló körültekintéssel vezetett tüzével elsőrangúan támogatta. Amikor pedig az olaszok a veszendőbe ment egyik támpontjuk visszafoglalása céljából hatalmas ellentámadást indítottak meg,  ismét Sebestyén százados volt az, aki géppuskáinak pompásan szabatos tüzével lefogta az ellenséget s ezzel áthidalta a válságosra fordult helyzetet.
Ezalatt azonban személyesen is vitézkedett. A közelében volt katonái élére állt és az olaszok egyik csoportját rohanta meg, amelyet meglepő előretörésével megállásra kényszerített. A harc folyamán 12 helyen sebesült meg, de ezzel nem törődve, hősiesen folytatta a harcot. Amikor pedig elfogyott géppuskáinak lőszere, sziklás törmelékdarabok dobásával és szuronnyal védte meg géppuskáit. Küzdőink kiváló támogatásával, kimagasló személyes vitézlésével és kiváló éltető befolyásával, éppenséggel ezekben a legnehezebb órákban szerzett hervadhatatlan babérokat. Kimagasló érdemei elisméréseként a tiszti arany vitézségi évemmel tüntették ki.

Forrás:
Magyar vitézi tettek gyűjteménye Bp. 1942.


 

 

 

(c) hungarianarmedforces