Rumy Lajos

hadnagy
 

A 40. honvéd hadosztály Bolehowce körül 1915. májusában vívott harcai alatt kivált képen Rumy Lajos volt budapesti 30. honvéd gyalogezredben hadnagy tüntette ki magát.
A tartalékban előre gyülekező 2. századot vezette. Feladata teljesítése közben észrevette, hogy a 29. honvéd gyalogezred zöme erősen szorongatott helyzetbe került, illetve az oroszok nyomásának engedve meghátrál. Ebben a válságos helyzetben Rumy hadnagy igen helyesen, felismerve a gyors és kezdeményező beavatkozás kimagasló jelentőségét, dicséretes öntevékenységgel úgy határozott, hogy azonnal ellentámadásra indul és azzal megállítja a hátráló csapat nyomát követő oroszokat. Elhatározását pillanatok alatt megvalósította. Századát felfejlődtette és ellentámadásra vezette, amely fényesen sikerült. Az oroszok a század meglepő előretörésére megtorpantak, majd a század hatásos tüzében visszairamodtak. Később azonban észbe kaptak és a teljesen elszigetelt helyzetben vitézül kitartó század ellen támadtak. Ámde ismételten megújított rohamaik mindannyiszor összeomlottak.

Rumy hadnagy e kiváló haditette lehetővé telte, hogy a 29. honvéd gyalogezred zöme elváljék az ellenségtől és a legközelebbi terepszakaszban megkapaszkodjék. Ennek pedig a harcok további menete szempontjából igen nagy jelentősége volt, mivel az oroszok mélyebb behatolásuk esetén a kezdet kezdetén elért harcászati sikerüket jóval meghaladó eredményeket érhettek volna el. Azok kiegyensúlyozása viszont nagy gondot okozott volna.
Ezért tehát Rumy hadnagy dicséretesen kezdeményező elhatározását és századának kimagaslóan vitéz és elszánt vezetését a Mária Terézia Rend káptalanja is nagyra értékelte és ez jutott kifejezésre, amikor elismerésként a tiszti arany vitézségi érem odaítélésével jutalmazta Rumy hadnagyot.

Forrás:
Magyar vitézi tettek gyűjteménye Bp. 1942.

 

 

 

(c) hungarianarmedforces