Rubinthy Dezső
alezredes

1915. szeptember hó 14-én mint alezredes és a 30. honvéd gyalogezred parancsnoka Wolhyniában Dubnonál (261. Dniny magaslat) vívott harcokban vett részt.
Az ellenség a 40. honvéd gyaloghadosztály állásába meglepetésszerűen betört. Rubinthy a már tartalékviszonyba elvonuló ezredét saját kezdeményezéséből visszafordította s a legválságosabb pillanatban harcba vetette. Sikeres ellentámadásával az oroszokat az elfoglalt állásrészből kiverte és a visszafoglalt állásban, a túlerejű ellenséggel szemben szívósan kitartott az erősítések beérkezéséig.
 

Forrás:
Vitézek albuma Bp. 1939.
 

 

 


(c) hungarianarmedforces