Kókay László

46. k.gy.e.

A piavei csatában egy kézi géppuskából, egy lángszóróból, egy robbantó és egy telefonjárőrből álló rohamosztagával a 46. közös gyalogezred II. zászlóalja élén küzdött. Feladata volt, hogy a tőle jobbra és balra utat törő rohamosztagokkal szoros kapcsolatban a reggeli órákban hatoljon át a Piavén, majd ezrede átkelése után törjön utat a Montello hegyre és az ellenség harmadik védővonalán túl Abbázia die Nervese körül vesse meg lábát. Vakmerő és kitűnően begyakorolt rohamosztagával, dacára a földrengető pergőtűznek, kevés veszteség árán sikerült is átkelnie a Piavén és délelőtt 8 óra tájban meg is kezdte támadását a Montello ellen. Az első ellenséges védővonalat erőteljes lendülettel, minden nagyobb nehézség nélkül át is törte és a kavernákba szorult olaszokat elfogta. További előrenyomulása azonban tüzérségünk hathatós támogatása hiányában, valamint az első kábulatukból felocsúdott olasz gyalogság heves ellenállása következtében, új és új akadályokba ütközött.
Ekkor századparancsnokának, Csukonyi főhadnagynak utasítására, a közelében harcoló rohamosztagokkal egyesült s így megerősödve folytatta támadását a második olasz védővonal ellen, hogy ezrede utána hömpölygő rohamhullámainak utat törjön. Vitéz rohamlegényeivel el is foglalta a második ellenséges vonal egy részét, hol 7 olasz tisztet és körülbelül 50 főnyi legénységet ejtett foglyul. Páratlan lendülettel legyőzvén az eléje gördülő akadályokat, hősies harcok közben tovább nyomult előre s keresztül gázolva az olasz tüzérség vonalán délelőtt 10 óra tájban elérte a kitűzött vonalat. Előretörése közben elfogott egy olasz üteget legénységével együtt s nagymennnyiségű fegyvert és hadiszert zsákmányolt.

Forrás: A magyar nemzet aranykönyve Bp.1921.