Békéssy (Rapp) Rudolf
főhadnagy
 

1915. július 7-én és 9-én Zablotowcze-nál (Zidaczow-tól délre) vívott súlyos harcban, mint főhadnagy és az 1. honvéd ágyúsezred 1. ütegének parancsnoka kiválóan vitéz magatartásával tűnt ki.
Az 1. honvéd tábori ágyúsezred 1. ütege Zablotowcze-nél a mintegy 12 km kiterjedésű arcvonal szakaszban álló 4-5 zászlóalj erejű gyalogsági csoport egyedüli ütege és a gyalogság főtámasza volt.
A gyalogság feladata az volt, hogy a Stryj és Dnyeszter közölt visszamaradva, fedezze a Linsingen hadsereg átkelését Zurawno-nál.
A visszavonuló csapatokat meglepetésszerű ellenséges oldaltámadás érte. A támadó orosz túlerőt azonban Békéssy főhadnagy ütegének tüzével végsőkig feltartóztatta. Az ellenségnek igen nagy veszteséget okozott. A szorongatott gyalogság visszavonulását ezzel lehetővé tette és az utolsó lövedék kilövéséig fedezte. Amidőn pedig az orosz roham az üteget már 200 méterre megközelítette, felsőbb parancsra felmozdonyozott és az üteget, élénk gyalogsági oldaltűzben, vágtában vonta ki a harcból, minden lövegét megmentette.
Békéssy Rudolf főhadnagy ütegparancsnoknak és ütege hősies önfeláldozó kitartásának köszönhető, hogy a rajtaütésszerű hatalmas ellenséges oldaltámadás katasztrófára nem vezetett. A hős ütegparancsnok ütegével a gyalogságnak fényes szolgálatot telt. Nélküle az ellenséges túlerő vonalainkat könnyen felsodoríthatta volna, sőt elfoghatta volna a harcvonalunk mögött levő lovashadosztálynak többszáz kocsiból álló vonatát is. A tüzérek önfeláldozó magatartása folytán azonban az is elvonulhatott.

Forrás:
Vitézek albuma  Bp. 1939.


 

 

 

 

(c) hungarianarmedforces