karstenfelsi és hegyaljai
Pacor József

vezérőrnagy
 

1918. június 15-23-ig mint vezérőrnagy és a 62. gyalogdandár parancsnoka a Piaven való átkelés kierőszakolásánál és a Montello megtartásánál vívott harcokban vett részt.
A dandár a Piave bal partján magasabb parancsnokságaitól elvágva, utánpótlás nélkül hősiesen küzdött. A szakadatlan, túlerejű ellenséges támadásokat az ellenség fölényes tüzérségi és gyalogsági tüzében ismételten visszaverte. Sikeres ellentámadásokat intézett s vitézül tartotta a Montello nagy részét. Sokezer foglyot ejtett és rengeteg hadianyagot zsákmányolt.
A véres harcokban kiválóan vitéz magatartásával tűnt ki a dandár hős parancsnoka.

Forrás:
Vitézek albuma Bp. 1939.

 

 

 

 

(c) hungarianarmedforces