Oszlányi Kornél

főhadnagy
 

1917. július 17-én mint főhadnagy és az 52 gyalogezred megfigyelőtisztje, a Novica-nál (Kalusz-tól délre) vívott harcban vett részt.
Az ezred Novica község ellen támadott, rajvonalának balszárnya azonban a rendkívül heves ellenséges tüzérségi és gyalogsági oldaltűzben megingott s hátrálni kezdett.
A súlyos veszteséget szenvedett többi rajvonal, látva a balszárny helyzetét, szintén visszavonult.
Oszlányí főhadnagy, mint megfigyelőtiszt, megdöbbenve látta a súlyos helyzetet. Rögtön lóra kapott s a veszélyeztetett balszárny tartalékának tisztjeit és legénységét fellelkesítve, magával ragadta s az óriási ellenséges tűzben lóháton rohamra vezette.
Az oroszok is azonnal megértették a helyzetet s látták, hogy a bátor lovas milyen óriási erkölcsi erőt öntött a támadó csapatba. Oszlányi győzelemre is vitte csapatát, Novica sorsa eldőlt s a támadók bevonultak a községbe.

Forrás:
Vitézek albuma Bp. 1939.

 

 

 

(c) hungarianarmedforces