limanowai Muhr Ottmár
ezredes
 

1860.-ban született Kassán. 1886. óta szolgált a 9. közös-huszárezred kötelékében. Hosszú ideig volt Ottó hercegnek és Ferenc Ferdinándnak az adjutánsa. 1914. november 26-án kapta meg ezredparancsnoki kinevezését és december 8-án átvette a 9. közös-huszárezred parancsnokságát az orosz harctéren lévő Jablonietz nevű községben. 1914. december 11-én éjjel Limanovánál a Mordarka magaslaton kézitusában hősi halált halt. Tymbark orosz községben temették el ideiglenesen. Második temetése 1924. március 19-én volt a magyar és lengyel kormány és a két nemzet hadseregének részvételével, nagy gyászpompa mellett a jablonicei magaslaton. Tetemét azért nem hozták haza, mivel életében, mielőtt a frontra ment, családjának azt az óhaját fejezte ki, hogy ha elesne a harctéren, akkor ott is temessék el.


25 éves szolgálati jubileuma alkalmával tisztikara meglepte egy remekbe készült díszkarddal s ugyanaz a tisztikar adta át özvegyének hősi halála után a Lipót-rendet, melyet a tisztikar vett meg és ajándékozott szeretett ezredese özvegyének. Hősi halála után őfelségétől megkapta a Lipót-rend lovagkeresztjét és a nemességet. Utólag a tiszti arany vitézségi érmet adományozták részére.

Forrás:
Ajtay E. szerk.:A magyar huszár Bp.1936.

 

 

 

 

(c) hungarianarmedforces