spondlungai Metz Rezső
vezérőrnagy
 

1916. október 14-18-ig mint vezérőrnagy és a 11. gyaloghadosztály parancsnoka, a négy napig vívott "utolsó Wolhynia-i csatádban" vett részt.
Gurko orosz tábornok hadteste, az orosz "különleges" hadsereg támadta az osztrák-magyar 4. hadsereg állásait. Sikerült is a Szurmay-hadtest kötelékében küzdő cs. és kir. 11. hadosztály arcvonalán betörnie. Az azonnal megindított ellentámadásra napokig tartó heves harc következett, mely az ellenségnek állásaiból való végleges kiverésével végződött.
Az orosz gárdalövészek ugyan még több támadással kísérleteztek, ezeket azonban a hadosztály mind hősiesen visszaverte.
A harcokban vitéz személyes magatartáséval tűnt ki a 11. hadosztály hős parancsnoka, aki a csatában súlyosan mgsebesült, de nem vitték hátra, ágyból fekve vezényelte sikeresen a hadosztályát .

Forrás:
Vitézek albuma Bp. 1939.
Fiának szíves adatközlése
 

 

 


(c) hungarianarmedforces