Bazsó Gábor
százados
 

Mint a 23. honvéd gyalogezred zászlóaljparancsnoka 1918. június 15-én az Oscago-i csatában vett részt.
Zászlóalja élén irtózatos rohammal tört be az angolok első vonalába. Innen öt rohamot intézett a második vonal ellen, de a megsemmisítő ellenséges oldalazó tüzérségi, akna- és különösen géppuskatűz miatt hátrálni volt kénytelen.
Alig 100 lépésnyire az ellenség első vonalától, kézitusában mellén megsebesült, de előre rendelt tartalékával ennek ellenére még kétszer nyomult be az ellenség állásaiba.
Ezután, midőn rohamjárőre élén, az árokvonalon kívül az ellenség felgöngyölítésére indult, alig pár lépésnyire az ellenséges vonaltól, számos géppuskagolyótól találva hősi halált halt. Az őt rajongásig szerető legénysége holttestének elvitelére hősi önfeláldozó kísérleteket tett, az óriási tűzben azonban minden igyekezetük hiábavalónak bizonyult.
 

Forrás:
Vitézek albuma  Bp. 1939.


 

 

 

(c) hungarianarmedforces