Krumenacker Imre

hadnagy

A 60. hadosztályhoz csatlakozó 55. hadosztályunk harcai alatt 1918. június 15-én Krumenacker (Kuczoray) Imre hadnagy magaslott ki.
1918. június 15-én a 4-ik bosnyákezred egyik századát vezette rohamra a Monte Solarolon levő olasz állások ellen. Már a tüzérségi előkészítés ideje alatt megkezdte előrenyomulását és a nagy zűrzavarban sikerült megközelítenie az ellenséges állásokat. Midőn tüzérségünk tüze zárótűzzé alakult át, megadta a jelt a rohamra, mely oly erőteljes volt, hogy az olaszok meghátráltak. Megszállta az olasz állások egy részét, hol rendezte századát. Nemsokára rá megindultak az olaszok ellentámadásai, melyeket azonban véres kézitusák árán sorjában vert vissza. Midőn értesült arról, hogy a szomszédos zászlóalj támadása az ellenség makacs ellenállásán megtörött, századával az erősen tartott olasz árokrész ellen fordult és felgöngyölítette azt. Ezen hősies munkája közben súlyosan megsebesült a fején. Nagy részben kiválóan bátor és erélyes fellépésének volt köszönhető, hogy az itt lefolyt súlyos harcok javunkra dőltek el.
Krumenacker hadnagy kimagaslóan vitéz magatartását a tiszti arany vitézségi éremmel jutalmazták.

 

Forrás: Magyar vitézi tettek gyűjteménye Bp. 1942.
A magyar nemzet aranykönyve Bp.1921.


 

 

 

 

 

(c) hungarianarmedforces