Krämer Sándor

őrnagy

A 27. hadosztályhoz közvetlenül keletre csatlakozó 32. hadosztályunknál, a Monté Asolone gerincén végrehajtott támadás alatt 1918. június 15-én Krämer Sándor őrnagy tünt ki.
A volt zombori 23. gyalogezredünk I. zászlóalját vezette, amellyel az összes olasz védővonalakon példásan lendületes iramban áttört. A továbbiakban súlyos harcok árán a Coston hegyig küzdötte előre magát, ami által a szomszédos zászlóaljak előrejutásai is lehetővé tette.
Halált megvető bátorsággal és kimagasló vitézséggel lelkesítette katonáit, mígnem maga is megsebesült. Zászlóalja a hősi harcokban 30 főre apadt, úgyhogy a Coston hegyet már csak az I. zászlóaljat követő III. zászlóalj foglalhatta el. A döntő siker és a nagy érdem azonban az I. zászlóaljé maradt, mely Krämer őrnagy kimagaslóan vitéz vezetése alatt utat tört és ezzel a további sikerek alapját megteremtette. Ezt értékelték, amikor Krämer őrnagyot hősi magatartásáért és zászlóaljának kiválóan eredményes vezetésért a tiszti arany vitézségi éremmel tüntették ki.

Forrás: Magyar vitézi tettek gyűjteménye Bp. 1942.


 

 


 

 

(c) hungarianarmedforces