Kiss János
százados


 1917. december25-én zászlóaljával a Col d'Echele-n állását hősies módon négy ellenséges ellentámadás ellenére megtartotta, miközben súlyosan megsebesült. Ennek a kiváló tisztnek- aki emberei között mindig az első vonalban, soha nem lankadó bátorságával példát mutatott - volt köszönhető, hogy a zászlóalj, mely napokon keresztül a legerősebb tüzérségi tűz alatt állt és súlyos veszteségeket szenvedett, a túlerő ellenére, hűségesen, vezetője példamutatásához tartva magát, feltétlenül és rendületlenül kitartott az elfoglalt területen és ezen kívül telve támadási szellemmel sikerült foglyokat ejtenie: 3 tiszte és 270 fő legénységet. Ezekben a napokban a zászlóalj tűzereje 490-ről 330-ra csökkent, ami hatásos bizonyítéka a harcok hevességének. Súlyos sebesülése ellenére Kiss százados kitartott és parancsokat osztogatott, ami példa nélküli hősiességre és akaraterőre vall. 

Forrás:
Kiss Sándor: Emlékeim Kiss János altábornagyról Bp. 1979.
 

 

 

 

(c) hungarianarmedforces