Keresztes Balázs

főhadnagy

Merész vállalkozással tüntette ki magát 1918. április 23-án Keresztes Balázs, volt 15. vadász zászlóaljbeli főhadnagy Ukrajna megszállása alatt a Wolnowacha-i vasúti állomásnál, amelyet április 23-ára virradó éjjel kb. 5000 felkelő több géppuskával, valamint 10 löveggel körülzárt és heves tűz alatt tartott.

Az állomásnál ily módon válságos helyzetbe jutott vadászzászlóalj 23-án hajnalban parancsot kapott, hogy törje át a felkelők gyűrűjét. A megindult támadás alatt Keresztes Balázs főhadnagy, aki az 1. század parancsnoka volt, oly ügyesen és merészen vezette századát és a hozzá beosztott géppuskás szakaszt, hogy — észrevétlenül átjutva az ellenség gyűrűjén — hátba támadta a felkelőket. Ezek — két tűz közé szorulva — oldalvást kerestek menedéket, ami által lehetővé tették arcvonaluk teljes áttörését és felsodorítását. A felkelők 150 halott és 10 géppuska visszahagyása után fejvesztetten elmenekültek. Keresztes századának merész előretörése és győzelme nagy mértékben mozdította elő, hogy a felkelők a környékbeli értékes szénbánya vidéket is kiürítették.

Forrás: Magyar vitézi tettek gyűjteménye Bp. 1942.
(c) hungarianarmedforces