dr. Kerékgyártó István
t.hadnagy
 

Mint 12. honvéd gyalogezredbeli tartalékos hadnagy és a 41. honvéd gyaloghadosztály rohamzászlóaljának egyik szakaszparancsnoka, a San dona di Píave-nál vívóit harcokban vett részt.
1917. november 13-án Testadura-nál, rohamszakaszával csónakokon elsőnek kelt át a Piave-n. Az ellenségnek a folyóig előretolt és akadályokkal védett állásait, az átkelés közben elszenvedeti négy sebesülés ellenére megrohanta. A további előnyomulásban merészen támadó rohamszakasza élén elérte az olaszok főállását s azokat borzalmas kézítusában visszavonulásra kényszerítette.
Itt újabb három sebei kapott, de vitézül tovább harcolt. Behatolt az ellenség főállásába s ott számtalan elkeseredett ellentámadással szemben is hősiesen kitartott mindaddig, míg a nagy vérveszteségtől össze nem roskadt.
 

Forrás:
Vitézek albuma Bp.1939.
 

 

(c) hungarianarmedforces