József királyi herceg
tábornagy
 

A piavei csatában, 1918. június 17-én mint hadsereg parancsnok tanúsított hősiesen bátor és példaadó magatartásáért, továbbá a rendkívüli veszteségek folytán lelkileg megrendült 5. honvéd huszárezrednek a leghevesebb ellenséges tűzben álló felze-i hídon való személyes előrevezetéséért.

 

Forrás:
Felszeghy..:Rendjelek és kitüntetések történelmünkben Bp. é.n.
 

 

 

(c) hungarianarmedforces