Jónás István
főhadnagy


1916. augusztus 18-án és 19-én, mint a 29. honvédgyalogezred 2. századának parancsnoka, a Kirlibaba közelében levő Magura-magaslaton vívott harcban vett részt.
A magaslaton levő igen erős ellenséges állásokat nagyobb erők már napok óta ostromolták, de a túlerővel szemben lényeges eredményt elérni nem tudtak. Jónás főhadnagy századával a kedvező pillanatot kihasználta, öntevékenyen megrohanta a magaslaton befészkelt oroszokat és azt sikerült is elfoglalnia.


 

Forrás: Vitézek albuma Bp. 1939.
(c) hungarianarmedforces