tiszabeöi Hellebronth Gusztáv
ezredes
 

A Flitsch-Tolmein-i áttörésnél 1917. október 24-én tanúsított vitéz magatartásáért, amidőn az áttörő csoport déli szárnyán működő I. osztrák magyar hadtesthez tartozó dandárát az éjjeli tüzérségi előkészítés kezdetén — saját kezdeményezésből — közvetlen az ellenséges állások elé vezette, miáltal csapatát az ellenséges tüzérségi zárótűz hatásától teljesen sikerült mentesítenie.
Ennek következtében a gyalogroham megindításakor a töretlen erőben lévő dandára gyorsan nyerhetett tért s így egyike volt az elsőknek, akik az olasz főállásba (Krad) betörtek. Ezáltal a tőle északra (Jeza) nehéz harcban lévő német hadtestek előnyomulását nagyban elősegítette és a csatának minden várakozást felülmúló fényes eredményében szinte döntő része volt.
 

Forrás:
Bernátsky : Élmények és meglátások  Bp.1926.

 

 

 

 


(c) hungarianarmedforces