Hegedűs Pál
ezredes
 

Debrecenben született 1861-ben. A bécsi tüzér hadapródiskola elvégzése után, mint hadapród tűzmester került az 5. tábori tüzérezredhez. 1889 szeptemberében saját kérelmére az 1. honvéd huszárezredhez helyezték át és még az év november 1-jén főhadnaggyá léptették elő. 1890-ben a tábori csendőr tanfolyam parancsnoka volt Kassán. 1895. május 1-jén lett százados, 1890-1901-ig a honvéd központi lovas iskola tanára volt, 1901-1903. között az 1. honvéd huszárezred századparancsnoka, majd 1903. és 1913. között a honvédelmi minisztérium 22. osztályának volt a vezetője. 1906. november 1-jén soron kívül őrnaggyá, 1910. május 1-jén alezredessé, 1912. május 1-jén ezredessé lépett elő. 1913 folyamán az 5. honvéd huszárezred parancsnokává nevezték ki.

A Limanowa-Lapanow melletti csatában 1914. december 6-án és 7-én mint ezredes és az 5. honvéd huszárezred parancsnokaként, egy különítménnyel végrehajtott merész, önálló előretöréssel a Jurkownál harcoló 9. huszárezredet támogatta. A minden oldalról fenyegetett visszavonulás során az ellenség tétovázó magatartását sikerrel használta ki. Tettéért a Tiszti Arany Vitézségi Érmet adományozták részére.

Forrás:
Vitézek albuma Bp. 1939.
Ajtay E. szerk.: A magyar huszár Bp. 1936.
www.sammlerecke.at

 

 

 

(c) hungarianarmedforces