Haynal Alajos
főhadnagy


1917. október 6-án mint főhadnagy és a 44. gyalogezred századparancsnoka, a Waschkoutz-nál (Bukovina) vívott harcban vett részt.
Az ezred II. zászlóaljának állásaira az ellenség egy óra hosszat tartó irtózatos pergőtüzet zúdított. Az orosz gyalogság ezután heves támadással elfoglalta az első vonalunkat s részben a második vonalai is elérte, A IV, zászlóalj rohamszázada és a műszaki század, mely eddig tartalékban volt, ellentámadást indított s elkeseredett hősi harc árán visszafoglalta az összes állásokat.
A véres küzdelemben, melyben az oroszok óriási veszteséget szenvedtek, Haynal főhadnagy kiválóan vitéz magatartást tanúsított.

 

Forrás: Vitézek albuma Bp. 1939.
(c) hungarianarmedforces