dr. Fodor (Scholtz) Alajos

főhadnagy

1916. június 15-én a 46. gyalogezredbeli Fodor Alajos főhadnagy két golyószórós rohamjárőrből álló osztagával páratlan lendülettel tört előre és elsőnek törte át az olasz állás három, erősen kiépített vonalát. Rövid időn belül már Parocchia di Nervesa-n volt, ahol többszáz olaszt ejtett foglyul és számos géppuskát zsákmányolt.
Másnap Parocchia di Nervesa-n túl öntevékenyen oldalba támadta az olaszokat és újabb, igen fontos harcászati sikereket ért el. Június 17-én pedig rohamcsapatával a vasútvonalig tört előre, mely alkalommal ismét számos foglyot ejtett és több géppuskát zsákmányolt. Kezdettől végig kimagasló bátorságával tündökölt. Vitézül harcolt. Példás elszántsággal vezette osztagát. Ezeket értékelték elöljárói, amikor méltó jutalomként a tiszti arany vitézségi éremmel tüntették ki.

 

Forrás: Magyar vitézi tettek gyűjteménye Bp. 1942.


 

(c) hungarianarmedforces