Farkasfalvy (Fucsek) Zsigmond
főhadnagy
 

Albániában a Devoli völgytől keletre 1918. augusztus 13-15-ig a Rastani nyeregért és a 1272. magaslatért vívott súlyos harcokban mint a 102. gyalogezredben százados és a 23/IV. lövészzászlóalj parancsnoka példaadó vitéz és kezdeményező magatartási tanúsított.
1918. augusztus elején Albániában az alsó Semeni folyón megindult az olaszok támadása Lusna felé. A franciáknak is sikerült ugyanekkor tért hódítani és magukat igen kedvező hadiállásokba beásni.
A keleti hadtest beérkezése után Pflanzer-Baltin hadseregparancsnok ellentámadást indítóit az olaszok ellen. Sikerült is részben a Semeni, részben a Vojuza folyókon túlra visszaszorítani az ellenséget. A Kamia-Planmávai szembon fekvő csapatainknak is támadásba kellett átmenniük. Ez azonban az erős ellentámadás folytán egyes csapatoknak nem sikerült.
Augusztus 12-én Farkasfalvi Zsigmond százados megfigyelte az indokinai csapatoktól erősön megszállt állások egyikét az 1272-es magaslatot. Megállapította, hogy az állásokat hirtelen éjjeli támadással kezünkre keríthetnénk.
Másnap, augusztus hó 13-án hajnali 3 órakor ezért, saját elhatározásából, zászlóaljával meglepően megtámadta a fontos magaslatot és rövid, heves kézitusa után 3 óra 25 perckor az ellenséget le is dobta onnan. Délig már 7 ellenséges állást foglalt el. Ezután erős ellenséges ágyútűzben megerősítette az elfoglalt állásokat. Ehhez tüzérségünk romboló tüzével kiváló segítséget nyújtott csapatainknak. Aznap este még a szomszédos VI. határvadász zászlóalj és a 118. gyalogezred II. zászlóalja is csatlakozott a támadáshoz.
A csapatok augusztus 14-én estig a Rastani nyeregig törtek elő. Majd augusztus 15-én éjjel innen a Proni-Tokrit széles folyómedrén túl a Kamia-Planiná-ig szorították vissza az ellenséget. Hős csapataink sorozatos támadása az ellenséget az egész vonalon visszaszorította, úgyhogy az kénytelen volt kb. 12 kilométerre visszavonulni.
Farkasfalvi Zsigmond kiváló haditettével tette lehetővé, hogy a 161. dandár a 23/IV. lövészzászlóalj eredményes harcai után, puskalövés nélkül vonulhatott be azokba a kiváló hadállásokba, melyeket a vitéz zászlóaljparancsnok saját elhatározáséból, öntevékenyen foglalt el
 

Forrás:
Vitézek albuma Bp. 1939.

 

 

 

 

 

 

(c) hungarianarmedforces