ölbői Eölbey - Thill Sándor
alezredes
 

1914. október 23-án és 24-én a Gora Pulawska-nál vívott harcban, mint alezredes és a 18. honvéd gyalogezred parancsnoka hősies és példásan vitéz magatartást tanúsított.
A 18. honvéd gyalogezred október 23-án Pachnowola közelében a műút mentén támadott. A legalább négyszeres túlerővel szemben azonban a sötétség beálltáig előbbre jutni nem tudott. Az ezred parancsnoka, Eölbey-Thyll Sándor a szomszéd 13, honvéd gyalogezred II. zászlóaljának harcából keletkező zajt hallva, öntevékenyen, az ellenfél megtámadását határozta el és azt az éj folyamán meg is indította. A hősiesen küzdő ezred, útjából minden akadályt elsöpört és egészen az ellenséges drótakadályokig nyomult előre. Itt másnap a tízszeres túlerővel támadó orosz erőkkel szemben is, majdnem a déli órákig kitartott.
Az ezred eme két nap alatt puskaállományának több mint 60%-át veszítette el, tisztekben közel 70%-os veszteséget szenvedett. Mindezek ellenére 24-én délután hős parancsnokának személyes vezetése alatt rendezetten vonult vissza a kijelölt, hátrább fekvő állásokba.
Eölbey-Thyll Sándor alezredes az öntevékenyen megindított támadásával és ezredének veszélyeztetett helyzetben való hősies kitartásával érdemelte ki a tiszti arany vitézségi érmet.
 

Forrás:
Vitézek albuma Bp. 1939.

 

 

 

 

 

 

(c) hungarianarmedforces