Draganits Ferenc

t. hadnagy

Az olasz hadszintéren dúló 10. Isonzo-i csatában 1917. május 24-én  számosan voltak, akik példásan vitéz magatartásukkal tüntették ki magukat.

Így Kosztanjevica-nál, a volt veszprémi 31. honvéd gyalogezred hősi elszántsággal vívott védelmi harcai alatt elsősorban is Draganits Ferenc tartalékos hadnagyot kell kiemelnünk. A 3. század parancsnoka volt. Védőkörletében példás lelkesedéssel vezette katonái harcát, amellyel tömegtámadásokat védett ki. Amikor pedig az olasz gyalogság hatalmas tömege mégis behatolt a század védőkörletébe, Draganits hadnagy vakmerő elszántsággal, épségben maradt katonái élére állt és maroknyi csapatával tüneményes lendülettel ellentámadásra tört előre. Hősi nekilendülésének az volt az eredménye, hogy visszafoglalta a század veszendőbe ment árkait és ezenfelül még 76 foglyot is ejtett és 4 géppuskát zsákmányolt. Kimagasló magatartását, amellyel Kosztanjevica sikeres védelmét és magatartását döntő módon elősegítette, a Vaskoronarend adományozásával jutalmazták.
Később pedig, amikor a Mária Terézia Rend káptalanja is elbírálta kiváló vitézi tettének nagy harcászati jelentőségét, a tiszti arany vitézségi érem odaítélésével is kitüntették Draganits hadnagyot.

 

Forrás: Magyar vitézi tettek gyűjteménye Bp. 1942.
(c) hungarianarmedforces