Adorján József
hadnagy


A Piave folyón át támadó hadosztályaink közül a budapesti 31. hadosztály a 200—250 m magas Montello fennsík, 30—40 méterre kiemelkedő északkeleti peremén kiépített és kiválóan berendezett állásokat támadta meg. Átkelését Falz-nál és attól nyugatra a volt kaposvári 44. és a volt székesfehérvári 69. gyalogezred, valamint a kettő közé iktatott rohamzászlóalj igen nehéz viszonyok közepette indították meg. Átkelésük alatt, valamint az átkelést követő súlyos harcaik alatt  ezen a napon kitűnt a 44. gyalogezrednél Adorján József tartalékos hadnagy, aki rohamszázada élén tündöklő bátorsággal és elszántsággal, tört előre. Egymás után rohanta meg és küzdötte le századával az olasz fészkeket, amelyekben húsznál több géppuskát, aknavetőt és fényszórót zsákmányolt és több, mint 400 foglyot ejtett. Mindvégig hősi küzdelemben katonái sorában harcolt, míglen az egyik szívósan védett géppuskafészek megrohanásakor súlyosan megsebesült, kimagasló vitézségét és századának kiválóan eredményes vezetését a  tiszti arany  vitézségi évemmel jutalmazták.

Forrás: Magyar vitézi tettek gyűjteménye Bp. 1942.
(c) hungarianarmedforces