MAGYAR FEGYVERES ERŐK

„... az ezred minden tagja nevében ünnepélyesen ígérem, hogy dicső őseinkhez méltóan, bátran és hősiesen fogunk harcolni és Eger város falai közé győztesen, dicsőségesen fogunk visszatérni. Közös küzdelmünkhöz Isten áldását kérem. Még egyszer köszönöm az ezred iránt megnyilatkoztatott őszinte szeretetet. Az Isten óvja és segítse Heves vármegye és Eger város hazafias, derék, becsületes polgárait.” - így hangzottak a frontra indulás előtt a 14-esek parancsnokának - a később hősi halált halt - vitéz Mike József ezredesnek a szavai 1942. június 20-án a Dobó (akkor Kossuth) téren.
A fenti idézet szemlélteti a könyv szellemiségét, a parancsnok tragikus sorsa pedig példázza az egri bakák küzdelmét a doni hadszíntéren.
A Babucs Zoltánnal közösen írt kötet az egyik első olyan ezredtörténeti mű, amely az I. világháború után létrejött egyik csapattest teljes történetét feldolgozza. A gyalogezred megalakulásának és békeéveinek közlése mellett, a javított, bővített kiadásban számos olyan egyedi harcleírás is található, ami a Don mentén, majd Galíciában és a Kárpátokban küzdő egri honvédek hőstetteit ábrázolja. A fejezetekben megtalálható az ezred szervezeti felépítése, a hadműveleti területekre kivonuló teljes tisztikar állománya, valamint azon 14-es honvédek lajstroma, akik a különböző harctereken haltak hősi halált.

VISSZA